Hoạt động dạy và học
Cuộc thi Học sinh giỏi cấp trường

Năm học 2017-2018, chất lượng giáo dục toàn diện của trường Tiểu học Lômônôxốp tiếp tục được tăng cường, chất lượng giáo dục đại trà duy trì ổn định, chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm, phát triển.